0988016665

Đèn bàn UV-C khử trùng Philips – UVC disinfection desk lamp

2,800,000 2,480,000