0988016665

Thiết bị UV-C khử trùng dạng batten có chóa kèm cảm biến loại 1x36W PhilipsTMS160C 1X36W TUV SLV/6 R Sensor

5,026,000 4,300,000