0988016665

Thiết bị UV-C khử trùng dạng batten có chóa loại 2x36W Philips TMS160C 2X36W TUV SLV/6 R

3,067,000 2,700,000