0988016665

Dựa trên dữ liệu thí nghiệm được thực hiện bởi Giáo sư chuyên về Vi Sinh tại Đại học Y Boston và nhóm cộng sự của ông tại Phòng Thí Nghiệm Các Bệnh Truyền Nhiễm Mới Quốc Gia (NEIDL)1 tại đại học Boston, đây cũng là một chủ đề trong một ấn phẩm khoa học sắp xuất bản, cho thấy khi chiếu xạ nguồn sáng UV-C lên một bề mặt vật liệu đã được phơi nhiễm vi rút SARS-CoV-2 (vi rút gây nên dịch bệnh COVID- 19). Kết quả cho thấy, với liều lượng 5mJ/cm2 giúp giảm đến 99% vi-rút SARS-CoV-2 (bức xạ trong 6 giây). Cũng theo dữ liệu nghiên cứu, với liều bức xạ 22mJ/cm2, lượng vi-rút đã giảm đến 99.9999% (bức xạ trong 25 giây). Các tiêu chí trong nghiên cứu được cung cấp theo yêu cầu.

NEIDL là cơ sở nghiên cứu hiện đại bao gồm các phòng thí nghiệm ngăn chặn dịch quan trọng với Cấp độ an toàn sinh học ở Mức -2, -3 và -4.

“Kết quả thí nghiệm và dữ liệu được thực hiện bởi Tiến sĩ Anthony Griffiths, Phó Giáo sư Vi sinh tại trường Y học thuộc Đại học Boston, và nhóm của Tiến sĩ Griffiths, tại trụ sở của Phòng thí nghiệm quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm mới nổi thuộc Đại học Boston, tọa lạc tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.Các tiêu chí trong nghiên cứu được cung cấp theo yêu cầu.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *